Македонски

Ако живеете во Викторија и имате потрошувачки прашања или ви треба правна помош околу потрошувачко прашање, јавете се на Consumer Action Law Centre на (03) 9629 6300 или 1800 466 477.

Ако ви е тешко да ги платите вашите сметки или ви треба помош со долг или со кредит проблеми можете да се јавите на National Debt Helpline на 1800 007 007 за бесплатна и независна финансиски совет.

Преведувач за двете услуги може да се обезбеди бесплатно.

Print Friendly, PDF & Email